تور برزیل

بازدید : 1682   |      

قیمت: 65,000,000 تومان

کد محصول : 700052

حرکت از تهران 29 اسفند 98 الی 11 فروردین 99
7 گشت رایگان و مهیج همراه با 4 وعده ناهار و 2 وعده شام
اقامت در هتل های 5ستاره
65000000

برزیل بین آمریکای جنوبی و اقیانوس اطلس قرار دارد و به عنوان شرقی ترین کشور قاره آمریکا از وسعت زیادی برخوردار است شاید این موضوع برای گردشگران تور برزیل جالب باشد که برزیل با کشور هایی نظیر اروگویه:آرژانتین :پاراگویه:بولیوی :پرو :کلمبیا :ونزوِلا:گویان و سورینام همسایه بوده و دارای مرزی مشترک است .اکوادور و شیلی تنها کشور هایی هستند که با برزیل مرز مشترک ندارند 

این کشور به عنواان قدرتمند ترین اقتصاد آمریکای جنوبی :دارای زمین های کشاورزی و جنگل های استوایی وسیع و همچنین منابع طبیعی گسترده و نیروی کار فراوان می باشد